Новини

Състоя се общо събрание на сдружението

30.11.2015

На 28 ноември в р-т "Лодката" се състоя поредното общо събрание на членовете на сдружението. Присъстваха близо половината от имащите право на глас. Поради липса на предложения за нови членове и председател на УС нямаше промени в състава на ръководния орган и той остава същия като досега.

Беше представен доклад за дейността на сдружението през изминалатагодина, след което се премина към дискусия и набелязване на мероприятията и акциите, които ще се организират през 2016г. Окончателният списък ще бъде разпратен на членовете около Коледните празници.

Съкратена версия на

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан”

01.01.2015 – 27.11.2015

 Реализиране на два спечелени проекта

 През 2015 г. бяха реализирани 2 проекта, които бяха спечелени през предходната година. Първият се състои в изграждане на сал за наблюдение на дивата природа и създаване на сайт за новия туистически продукт и е финансиран от Германското дружество за международно сътрудничество чрез Дунавски компетентен център, Сърбия. Партньор по проекта е Българска асоциация за алтернативен туризъм.

Самият сал е с размери 4 на 6 метра. Идеята е с него да могат да се достигат трудно достъпни места по Дунава и островите, където има местообитания на редки и изчезващи птици и др. видове. Нововъведение представлява използването на електродвигатели, което е в унисон с цялостната идея.

Салът също така ще може да се използва и като т. нар. рибарски стан. Т.е. ще може да се паркира на труднодостъпно място, където да се остане за ден, два, да се риболува, да се готвят рибни гозби и като цяло да се  възпроизведе животът на рибарите от миналото и днес като туристическа атракция. Това би могло да е интересно и за ученици в рамките на час по биология или история.

От пролетта на 2016 салът ще стои на разположение за ползване. Сдружението междувременно разполага със спасителни жилетки и всички необходими принадлежности за сигурното превозване на хора.

Проектът беше на обща стойност от 11 000 евро, като от тях Сдружението усвои 6000 евро. Собственият принос беше в рамките на 500 евро, като те бяха поети от останали в сдружението средства от работата по кастриране на кучета в околните общини, както и от лични средства.

Вторият успешно реализиран проект беше по програма „Рибарство” на ЕС, чрез местния МИРГ. Проектът се състоеше в създаване на нов туристически продукт в трите общини на МИРГ – Сливо поле, Тутракан и Главиница. Проектът беше на първоначална стойност около 91 000 лв. Одобрен беше бюджет от 51 000. 

Закупени бяха 5 бр. двуместни каяци, 1 моторна лодка за 4 пасажера, 8 бр. велосипеди, колесар за придвижване на лодката. Закупени бяха също така компютър и прожектор, с които ще могат да се правят презентации и обучения.

Създаден беше комбиниран туристически маршрут, който обхваща ЗМ „Калимок – Бръшлен”, с. Бръшлен, гр. Тутракан, „Стомната”, „Стената”, Военната гробница, яз. Антимово, Пожарево, Дунавец, Малък Преславец и е подходящ за пешеходен, воден и велотуризъм.

 Маршрутът беше рекламиран на страниците на 3 национални списания – „National Geographic”, „8” и „360”, както и в ефира на радио Меджик ФМ. В рамките на проекта бяха изработени също така брошура и туристическа карта на 4 езика. 

Към този проект също беше изработен сайт на сдружението с цел реклама на комбинирания туристически маршрут както и на други забележителности и интересни факти за региона.

През предстоящия пролетен сезон ще се направи пробно преминаване на маршрута с новопридобитото оборудване. Същото ще стои на разположение на членовете на сдружението и на туристи през целия топъл сезон.

Кандидатстване с нови проекто-предложения

Заедно с партньори от Силистра и Лясковец както и с една румънска община и едно румънско сдружение беше изработено и подадено проекто-предложение по програмата за ТГС Румъния – България. Основен акцент представляваше работата с младежи в сферата на културата и развитието на туризъм. За съжаление проектът не беше одобрен.

Проектно предложение беше подадено и по международната програма „Дунав” на ЕС. Проектът е подготвен от хърватски и унгарски партньори, а в него участват над 12 партньора от повечето дунавски държави. Основните дейности се концентрират върху правилното използване и рекламиране на влажните зони като места за активен и екологичен туризъм, както и като безценен компонент от околната среда. Резултатите ще са ясни до пролетта на 2016г., като шансовете са сравнително ниски предвид, че са подадени общо 600 проекта.

През пролетта беше подадено предложение за микро-проект до 1000 лв към частна фондация. Искахме чрез него да финансираме поставянето на стойки за колелета в училищата и на няколко обществени места, но и тук броят на подадените проекти беше огромен и не можахме да се класираме.

Наскоро беше подаден и проект към фондация „Екообщност” по програма „Съгради промяна”  на стойност до 5000 лв, който за жалост попадна в списъка с резервите.

Кандидатствахме и към  програма на Виваком за регионално развитие, финансираща микропроекти до 5000 лв. Резултатите ще са ясни до края на годината.

Представяния и участия

 -          Мероприятие в Русе, на което бяха представени възможности за кандидатстване по програма Хоризонт 2020 и запознаване с румънски организации

-          Мероприятие в Плевен, на което се обсъждаха възможности за кандидатстване за енергийна ефективност, пак с присъствие на румънски организации

-          Участие в международна дунавска конференция, която се проведе на кораб по Дунава и беше организирана от ДЦЦ

-          Участие на откриването на инициатвата на Юрген Айзеле „Транспортни връзки през Дунав” в гр. Гюргево, на която взеха участие над 15 български и румънски кметове, както и представители на областни администрации, евродепутати и др. заинтересовани. На мероприятието участваха и двете ни стажантки Теодора Филипова и Яница Друмева, ученички в СОУ „Хр. Ботев”.

-          Участие на сдружението в кулинарната надпревара в рамките на Огнения Дунав както и в рибния фестивал на с. Бръшлен

Инициативи

 -          Забравените паметници – почистване и освежаване на паметника на четата на П.Хитов край с. Дунавец на два етапа.   

-          Традиционен воден поход на 29.06.

-          Воден поход по повод връчена от списание "360" награда „Спускане с каяк по р. Дунав”

-          Изпратени бяха 5 младежи на международен лагер на тема „Толерантността” в Сърбия. Младежите бяха придружени от възрастен. 50 % от разходите за пътя бяха поети от сдружението, останалите от младежите, като предстои да им бъдат възстановени разходите. Първоначално пътят трябваше да се поеме от организаторите.

Новите ни членове през 2015 г. са трима.

 

 

Почистихме паметника на избитите в Старо село българи

10.07.2016: Тази година се навършиха 90 години от зверското избиване на група староселци, обявили се през 1926 г. против окупацията на Кралска Румъния и издевателствата над мирното българско население от Прочети повече

Близо 50 души отпразнуваха Деня на Дунав с гребен поход Тутракан - Малък Преславец

25.06.2016: На 25 юни проведохме за четвърта поредна година гребен поход по повод международния ден на река Дунав - 29 юни. Този път разходката стартира от Тутракан, а крайната цел беше "Блатото Малък Преславец" Прочети повече

Общо събрание на 28.11.2015

12.11.2015: На 28.11.2016 от 17.00 часа в ресторант "Лодката" ще се проведе редовно общо събрание на сдружението. Събранието е отворено за приятели, доброволци, съмишленици и за всички желаещи да се запознаят от Прочети повече

Приключи проект финансиран чрез местния МИРГ

13.11.2015: Приключи изпълнението и отчитането на проект „Създаване на нови туристически продукти в общините Тутракан, Сливо поле и Главиница за устойчиво развитие на екологичен и риболовен туризъм“, Прочети повече

Приключи проект "Сал Дивият Дунав"

15.10.2015: Проект "Сал Дивият Дунав" беше реализиран в партньорство с Българската асоциация за алтернативен туризъм, която е член на Дунавски компетентен център. Именно ДЦЦ чрез Германското дружество на Прочети повече

СРТРТ се включи в проект по програма "Дунав"

10.10.2015: Сдружението стана партньор в проекто-предложение за финансиране по програма "Дунав" на Европейския съюз в изпълнение на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. Проектът е с Прочети повече